V ISKANJU LEPOTE

V počastitev slovenskega kulturnega praznika smo imeli proslavo v dvorani KS Ivanjkovci z naslovom Iskanje lepote.

Že sam naslov je povezal vse točke, saj lahko v vsem in v vsakem trenutku najdemo lepoto. Učenci vrtca in prvega razreda so se predstavili z Vidkovo srajčico, kjer so ob glasbi predstavili zgodbo. Učenci šole smo se predstavili z izraznim plesom, z recitalom Prešernovih Gazel, s senčnim gledališčem, s petjem, z vživljanjem v zvoke narave. Seveda pa nismo pozabili na Zdravljico, katera je del vsakega kulturnega dogodka.

Ponosni smo, da lahko zastopamo šolo in sodelujemo na proslavah, kljub temu da imamo veliko vaj. Vedno znova nas razveseli polna dvorana obiskovalcev, kateri vedno pohvalijo naše proslave.

Učenke 8. razreda