Priznanje za posebne dosežke na področju plesne dejavnosti
OŠ IVANJKOVCI

Na Osnovni šoli Ivanjkovci izvajajo kvalitetno kulturno-umetniško dejavnost na različnih področjih. Plesno ustvarjanje je še eno, s katerim šola izstopa iz povprečja. Odličnost svoje plesne ustvarjalnosti potrjujejo z uspehi na območnih in regijskih revijah plesnih skupin. Prav tako šola vlaga v strokovno usposobljenost mentorice plesne dejavnosti, kar kaže na željo po razvoju na tem področju. To jih uvrša med redke šole, ki v okviru svojih kulturnih vsebin, skrbijo tudi za plesno ustvarjanje in zato jim Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje prav posebno priznanje za področje plesne dejavnosti, katero vodi učiteljica Maja Novak.

Zelo ponosni !!!!