SODELOVANJE V PROJEKTU VARNO NA KOLESU 

V petek, 13. 9. 2019, smo bili v Ormožu. Šli smo v osnovno šolo Ormož. Povabili smo jih v projekt Varno na kolesu,  ki ga razpisuje Butan plin, d. o. o., in je namenjen učenkam in učencem, ki se pripravljajo na kolesarski izpit (predvidoma 4. in/ali 5. razred), z določenimi aktivnostmi pa spodbuja tudi vse druge k aktivni in predvsem varni udeležbi kolesarjev v prometu. Odpravili smo se do občine ter smo nagovorili župana in mu predali pismo, v katerem smo mu opisala projekt in ga pozvali, da še naprej vzpodbujajo mlade za kolesarjenje in  da prosti čas preživljajo aktivno. Prav tako smo ga prosili, da v prihodnje načrtujete še več kolesarskih poti v naši občini, da bo kolesarjenje bolj varno in da se nam bo pridružilo še več mladih.

Namen projekta je trajnostna mobilnost in vpliv na posameznikovo počutje, zdravje, skrb za naravno okolje. Ob različnih nalogah učence vzpodbuja k osvajanju in utrjevanju potrebnih prometnih pravil ter uporabi kolesa kot trajnostnega prevoznega sredstva.

OŠ Ivanjkovci smo si z določenimi opravljenimi nalogami pridobili naziv AMBASADORJI VARNEGA KOLESARJENJA.

Žana Dokl