Se kdaj sprašujete, zakaj je pomemben zajtrk? Je res pomemben? Ga lahko izpustimo?

Zajtrk zagotovi energijo za normalen začetek dneva, vzpodbuja miselnost, izboljša telesno aktivnost, pozitivno vpliva na psihično in fizično zdravje. Zdravje, ki je v tem času tako zelo pomembno. Pomembno pa je tudi, kaj vnesemo v telo za zajtrk. V šolah se tega dobro zavedamo, zato v OŠ Ivanjkovci že deset let sodelujemo v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk. Je pomembno, da je slovenski? Ja, zelo, pomembno je, da vzpodbujamo, da uživamo lokalno pridelano hrano.

Da je zajtrk koristen, da je pomembno, da uživamo lokalno pridelano hrano in domače, vsega tega učimo naše učence in kljub izobraževanju na daljavo smo tretji petek v novembru izvedli dan dejavnosti – Zajtrk z medom – super dan! V veliko pomoč so nam starši in babice in dedki, katerim smo zelo hvaležni, da nam priskočijo na pomoč.

Organizatorici dneva sta bili ravnateljica Nada Pignar ter učiteljica biologije in kemije Zdenka Rakuša. Izpostavili sta naslednje cilje: krepiti pomen zajtrka v vsakodnevni prehrani; poznavanje in uporaba  tradicionalnih živil za tradicionalni slovenski zajtrk; pomen kratkih verig (domača živila) pri uporabi in uživanju jedi; krepitev živil in jedi, ki jih pripravimo doma  in jih sami pridelamo; poznavanje slovenskih znakov kakovosti pri živilih; krepitev in razvijanje  lastnih veščin za pripravo zajtrka; sodelovanje/izvajanje  mehanski obdelavi živil, peka v pečici in pomen higiene pri pripravi obrokov in jedi.    

Učence smo preko spletnih učilnic in preko videokonference vzpodbudili k različnim dejavnostim.

Vsi učenci so imeli izbiro sodelovati v izzivu, da v četrtek spečejo kruh, sami ali s pomočjo staršev, babic. V petek zjutraj smo vse učence povabili, da pripravijo pogrinjek in  slovenski tradicionalni zajtrk.

Vse ostale dejavnosti so bile diferencirane in prilagojene starosti ter sposobnostim učencev.

Učenci prvega in drugega razreda so s pomočjo staršev risali zajtrk, pa prebirali zgodbe, povezane s hrano. Tretji razred se je poslužil zgibanke učenje poštevanke s sloganom »Zajtrk z medom – super dan.« Učenci četrtega in petega razreda so raziskovali ponudnike lokalne hrane v KS Ivanjkovci. V šestem in sedmem razredu so si ogledali film Med z geografskim poreklom, višja kakovost. V šestem razredu so pripravili deklaracijo živil za zajtrk, ki so ga zaužili. Sedmarji pa so se poigrali s pregovori o kruhu. V osmem in devetem razredu so si ogledali film  Hranilne in funkcionalne lastnosti slovenskega cvetnega prahu. V osmem razredu so učenci ustvarjali s pomočjo jabolk, učenci devetega razreda pa so preučevali cvetni prah.

Če so učenci vse to počeli, pa se prepričajte sami ob fotografijah, ki so jih učenci posredovali v spletne učilnice.

Brigita Fridl, profesorica slovenščine

Mojca Grula, profesorica likovne umetnosti

Brigita Fridl, profesorica slovenščine

Mojca Grula, profesorica likovne umetnosti