Pravijo, da nikoli ni prezgodaj, da nikoli ni prepozno in vsaki čas je ravno pravi za branje,

pogovor in prijetno druženje ob branju.

Ljubezen do knjig moramo privzgajati otrokom od rojstva naprej.

V šoli se zelo trudimo, da bi bralno kulturo dvignili na čim višjo raven. Vsekakor je branje človeška vrednota, s katero osebnostno rastemo in se duhovno bogatimo. Trudimo se, da bi učenci radi brali in da bi branje vzljubili.  Vem, da je branje najboljše učenje, ne le materinščine, temveč je branje podlaga za učenje vseh šolskih predmetov. Branje je pomembno za vse generacije, zato želimo knjige približati prav učencem. 

V šoli smo organizirali Bralnice s Tilko Jamnik. Po poklicu je profesorica francoščine in primerjalne književnosti, je specialistka za knjižno vzgojo otrok, magistra bibliotekarstva, zunanja sodelavka MKL, Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, je soavtorica beril in priročnikov za poučevanje književnosti v prvem triletju devetletke in je podpredsednica Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, na kar je zelo ponosna.

Našim učencem je povedala, da najraje na svetu bere in motivira druge za branje. Živi z geslom »Ena knjiga na dan, prežene zdravnika vstran.« Pravi, da povprečno prebere eno knjigo na dan. Branje je učenje, da pridemo do poklica, kasneje pa svoje znanje nadgrajujemo in se nenehno izobražujemo. Rada bere leposlovje, ker to učinkuje z estetskimi prvinami, prinaša izkušnje, modrosti drugih piscev, branje nas ponese v druge svetove. S spoznavanjem zgodb drugih rešujemo lastne težave. Poudarja glasno branje v družini, kar njej velja kot dajanje ljubezni.

Učenci ob knjigi razvijajo in bogatijo govor, svoje mišljenje in inteligenco. Razvijajo svojo domišljijo in to jih spodbuja k različnim oblikam ustvarjalnosti. V knjigi najdejo mnogo informacij, ki jih potrebujejo. Velikokrat nam knjige odpirajo možnost za medsebojno komunikacijo. Odprimo torej otrokom vrata v svet branja.

Brigita Fridl

UTRINKI, MISLI DEVETOŠOLCEV…

Alina: Z branjem se srečamo vsak dan.

Žana: Z branjem si bogatimo besedni zaklad.

Lana (PV): Knjige nam dajo tisto, česar ne vemo.

Lana (S): Slikanice brez besedila. Ja, za otroke, ki še ne znajo brati in tiste, ki ne poznajo jezika.

Luka: Navdušil me je roman v obliki poezije.

Patrik: Zgodbe so poučne.

Žan M.: Prebere eno knjigo na dan.