V šoli smo se pod mentorstvom svetovalne delavke Tine Turin Puklavec sestali po dva učenca iz vsakega razreda in razpravljali na temo naše poklicne prihodnosti. Po skupni odločitvi smo OŠ Ivanjkovci na medobčinskem parlamentu zastopali Žiga Žličar, Leon Ostrc in jaz, Žana Dokl Jarc. Debatirali smo o tem, kako izbrati pravo poklicno pot, kam naprej, kje se vidimo v prihodnosti. Izpostavili smo skrbi ob vpisu v srednje šole, o interesu do določenega poklica, o strahu pred ključnimi odločitvami  za nadaljnjo izobraževalno in življenjsko pot, o pomanjkanju delovnih mest zaradi digitalizacije, o tem, da poklic izbiramo sami. Poudarili smo, da bi nas morali v OŠ naučiti življenjskih veščin. Predstavili smo poklice v prihodnosti in sedanjosti ter kako priti do želenega poklica.

Zavedamo se, da je svet poklicev ogromen, zato vsem devetošolcem želimo, da se pravilno odločijo, da so na svoji poti uspešni. Vsak dan izkoristite ponujene možnosti in stopite korak bližje svojim ciljem.

Žana Dokl Jarc